Mitel -AX

این محصول به گونه ای طراحی شده است که بالاترین ظرفیت یوزرهای آنالوگ را در بین محصولات مایتل دارد.

ساختار ماژولار این محصول این امکان را می دهد تا کارتهای مشترک را طبق نیاز به آن اضافه نموده و در سازمان هایی که ساختار سیم کشی سنتی آنالوگ دو سیمه دارند برای استفاده از فناوری بروز Mivoice بسیار مقرون به صرفه می باشد.


find it