MXe

MXe Mitel یک مرکز تلفن ترکیبی ثابت شده و بروز در دنیا می باشد که با ویژگیهای غنی ارتباطات IP وبرنامه های کاربردی بسیار پیشرفته انتخاب ایده آلی برای شرکت ها و سازمانهایی در مقیاس کوچک و متوسط و بزرگ  تا ۲۰۰۰ یوزر با امکان یکپاچه کردن مکانهای مجزا می باشد.
نوآوری های مایتل در زمینه ادغام ارتباطات IP با تماس های صوتی در سه دهه ی اخیر، این شرکت را به یک رهبر در عرصه ارتباطات صوتی تبدیل کرده است.
علاوه بر این Mitel 3300 با بهره مندی از بسیاری از برنامه های کاربردی از جمله ، نرم افزارهای مدیریت تماس، تعامل با مشتری، پیام رسانی، برای بهبود فرایند کسب کار طراحی شده است. و تمامی امکانات اشاره شده به راحتی با یک کامپیوتر یا لپ تاپ از طریق سسیستم web base embedded قابل دسترسی و مدیریت است.

Mitel3300 با حفظ تمامی مزیتهای IP  همچنان در تعامل با ساختارهای قدیمی PBX می باشد و میتواند با هر بستر و ساختاری بدون در نظر گرفتن نام تولید کننده آن  از طریق آنالوگ ،دیجیتال، PRI، BRI، ادغام شده و امکانات ارتباطات نوین IP  را به کاربران ساختارهای قدیمی ارائه دهد.همچنین یکی از بزرگترین مزیت های Mitel3300 کارکرد آن بصورت شبکه ی یکپاچه با دیگر mitel3300 ها است که با استفاده از ip networking  میسر می گردد. با این قابلیت براحتی میتوان ارتباط سازمانهای چند مکانی را یکپاچه کرد.


find it